Online booking
Promijeni/otkaži rezervaciju

Smjena Dioklecijanove straže

Od 15.5. do 27.9. smjena straže se održava svaki dan točno u podne (12:00h) na Peristilu. Pojavljuje se car Dioklecijan sa šest vojnika kojom prilikom car Dioklecijan pozdravlja narod i drži prigodni govor, pozivajući goste u svoju Palaču.