Online booking
Promijeni/otkaži rezervaciju

Gratis transfer od aerodroma do hotela u Splitu!

Rezervirajte tri noćenja u hotelu Marmont i osigurajte gratis transfer od Zračne luke Resnik u Kaštel Štafiliću do hotela u Splitu (cca 22 km).

Uvjeti ponude "Gratis transfer od aerodroma do hotela":
  • Smještaj s gratis transferom od aerodroma do hotela potrebno je rezervirati isključivo putem direktnog kontakta
  • Ponuda isključuje sve ostale ponude i vrijedi isključivo za rezervacije napravljene putem weba www.marmonthotel.com

Unaprijed zahvaljujemo na rezervaciji!